Ga direct naar inhoud
Daar ga je van UIT
vandaag: dinsdag 12 november 2019
Snel naar:

IVN natuur activiteit/ IVN nature activity

13 t/m 27 november
Redenburgsingel 100 2135 AC Hoofddorp
+31 023 55788 80
  • wo 13 november 15:00 - 16:00 uur
  • wo 27 november 15:00 - 16:00 uur

Jeugdland is een avontuurlijke speeltuin voor kinderen van alle leeftijden. Kinderen kunnen op hun eigen manier vrij spelen.
Bij Jeugdland vind je een fantastisch waterspeelterrein, een modderkeuken, klimmen voor alle leeftijden, verschillende schommels en glijbanen en voldoende ruimte voor natuurlijk spel. Bij ons ‘huttendorp’ kunnen kinderen hutten bouwen van pallets.
In ons clubhuis kunnen kinderen een boek lezen, een spelletje spelen, muziek maken of knutselen.
Elke middag organiseren onze kinderwerkers een activiteit, zoals koken en bakken (soms met ingrediënten uit onze eigen groentetuin en fruitbomen), knutselen, sport, boogschieten, lasergame, natuuractiviteiten of houtbewerking.
Jeugdland is an adventure playground for kids of all ages. Kids can play freely in their own way.
At Jeugdland you’ll find a fantastic water play area, a mud kitchen, climbing for all ages, several swings and slides and ample space for natural play. At our ‘huttendorp’ kids can build cabins from pallets.
At our clubhouse children can read a book, play a game, make music or do arts and crafts.
Every afternoon our playworkers organise an activity, like cooking and baking (sometimes with ingredients from our own vegtable garden and fruit trees), arts and crafts, sports, archery, lasergame, nature activities, wood working. Visit our website www.jeugdland.net/hoofddorp or Facebook page www.facebook.com/jeugdlandhoofddorp/ for a schedule.

 

 

IVN activiteit is een educatieve les over de natuur, elke les heeft een ander thema.

Het IVN in de Haarlemmermeer zet zich in om de bewoners bewust en vertrouwd te maken onze mooie poldernatuur. Waar beter te beginnen dan bij kinderen, die zich nog verbazen en vaak leuke, slimme vragen hebben. De plek van Jeugdland is vol met natuur. Veel kinderen ontdekken ter plekke waterbeestjes, vogels, spinnen, vlinders, hoe groente groeit en vruchten aan bomen. Er is altijd wel iets om een activiteit bij te bedenken. En dat is waar mijn rol ligt. Ik ben Marianne Fleur, vrijwilliger bij het IVN. Ik vind het leuk om met een groepje kinderen iets te ondernemen met en over de natuur in Jeugdland.

Woensdagmiddag om de 14 dagen ben ik om 15.00 aanwezig. Om 15.30 gaan we beginnen. Duur is afhankelijk van de de concentratie en de activiteit. Er kunnen 6 à 10 kinderen meedoen. Hulp van een ouder stel ik op prijs. Ik vertel iets, laat wat zien en bedenk wat je er over kunt knutselen. Het is tot nu toe altijd een spannende verrassing hoeveel kinderen er zijn, welke leeftijd ze hebben, en wat we kunnen doen. We hebben oa. over regen, vlinders en vogels in de rui gewerkt, een natuurmandala gemaakt. Het thema bedenk ik pas kort voor mijn komst, ik kijk wat de natuur op dat moment te bieden heeft aan de kinderen.

 

IVN activity is an educational lesson about nature, each lesson has a different theme.

The IVN in the Haarlemmermeer is committed to making residents aware and familiar with our beautiful polder nature. Where better to start than with children, who are still surprised and often have fun, smart questions. The site of Jeugdland is full of nature. Many children discover on the spot water creatures, birds, spiders, butterflies, how vegetables grow and fruits on trees. There is always something to think of an activity. And that is where my role lies. I'm Marianne Fleur, volunteer at the IVN. I like to do something with a group of children with and about nature in Jeugdland.

On Wednesday afternoons I am present at 3 p.m. We will start at 3.30 p.m. Duration depends on the concentration and the activity. 6 to 10 children can participate. I appreciate help from a parent. I tell something, show something and think about what you can do about it. So far it's always been an exciting surprise how many children there are, what age they are, and what we can do. We have among others. worked on rain, butterflies and birds in the moult, made a natural mandala. I only come up with the theme shortly before my arrival, I look at what nature has to offer the children at that moment.