Ga direct naar inhoud
Daar ga je van UIT
vandaag: donderdag 16 juli 2020
Snel naar:

Groepstentoonstelling: Plural Fertilities

t/m 26 juli
Fortwachter 1 2141 EE Vijfhuizen
+31 (023) 558 90 13
  • zo 14 juni 13:00 - 17:00 uur

Extra informatie
  • Het Kunstfort doet aan­pas­singen aan de rou­ting en de tic­ke­ting ten gunste van een veilig be­zoek af­ge­stemd op de re­stric­ties van het RIVM en de pro­to­collen van de Mu­se­um­ver­e­ni­ging. Bij wacht­tijd is er ge­le­gen­heid tot het be­zoeken van het schier­ei­land, met o.a. werk van Tom Claassen, Hans van Hou­we­lingen en Ra­chel de Joode. De in­stel­ling is in deze pe­riode open van vrij t/​m zon van 13.00-17.00u en daar­naast op af­spraak.

  • om 13u een digitaal openingsmoment. Bekijk onze online video waarin Zippora Elders (directeur Kunstfort) een korte introductie geeft op de net geopende tentoonstelling.

Kunstfort bij Vijfhuizen is ver­heugd en dank­baar om met ge­paste re­stric­ties open te gaan vanaf zondag 14 juni 2020. De ge­ï­so­leerde lig­ging in na­tuur­rijke erf­goed­om­ge­ving biedt in­spi­re­rende mo­ge­lijk­heden voor zonnig (fiets)be­zoek en een ont­spannen ten­toon­stel­lings­er­va­ring.

Ter vie­ring van de pro­gram­ma­lijn ‘be­to­veren, helen en vrucht­baar­heid’ pre­sen­teert het Kunstfort deze lente Plural Fertilities. In losse, as­so­ci­a­tieve op­stel­ling brengen kun­ste­naars hun dromen en ge­dachten samen over al­ter­na­tieve vormen van ou­der­schap, col­lec­tieve ri­tu­elen van ge­ne­zing, en het her­kennen van ons­zelf als on­der­deel van de na­tuur. Met: Mehraneh Atashi, Lisa Glie­der­puppe, Susanne Krie­mann, Mire Lee, Do­rine van Meel, Kevin Osepa, Eric Peter, Lotte Lara Schröder, Müge Yilmaz.
Open 14 juni t/m 26 juli 2020. Met op de laatste dag een ruim op­ge­zette per­for­mance door Eric Peter.

Deel via social media