Ga direct naar inhoud
Daar ga je van UIT
vandaag: zaterdag 23 februari 2019
Snel naar:

Rosenstock-Huessy Huis

Print

Beschrijving

De geschiedenis van het huis is er een van ruim 550 jaar zorg voor de medemens.

Op 6 maart 1437 besloot Lysbeth Jan Bette Heinricxzoon, een Haarlemse weduwe, haar huis aan de huidige Antoniestraat te bestemmen tot gasthuis voor arme lieden. Zij koos als naam Het Sint Jacobs Gasthuis, gewijd aan de apostel Sint Jacobus de Meerdere.

Sindsdien heeft het uit deze schenking gegroeide gebouwencomplex onderdak geboden aan een reeks van activiteiten, gericht op zorg voor zorgbehoeftigen van allerlei aard. De vorm en inrichting van deze activiteiten veranderde in de loop der eeuwen, zich aanpassend aan maatschappelijke en bestuurlijke veranderingsprocessen.

De activiteiten bleven in de kern voldoen aan de wens van Lysbeth: zorg voor de kwetsbaren. Dit vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en een samenleving met een blijvende groep achterblijvers weinig of geen toekomst heeft.

Als duidelijk wordt dat in de oude gebouwen niet de zorg kan worden gegeven die voldoet aan de veranderende eisen, verhuist in 1966 het Sint Jacobs Godshuis naar Sint Jacob in de Hout, waarna het gebouw een aantal jaren leeg komt te staan.

In 1972 koopt een groep van vier echtparen het gebouwencomplex en start daarin de Vereniging Rosenstock-Huessy. Zij vormen een woon-, leef- en werkgemeenschap en stellen hun deuren open voor mensen die het om uiteenlopende redenen tijdelijk niet redden in de maatschappij.

De groep laat zich inspireren door het gedachtengoed van Eugen Rosenstock-Huessy. Zorg voor de wereld concreet gemaakt in directe zorg voor de medemens is een leidend principe. Ruim 25 jaar vormde deze groep het hart van het Huis.

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen maakten in 1998 een andere opzet noodzakelijk om het Rosenstock-Huessy Huis te kunnen behouden.

De Stichting Rosenstock-Huessy werd gevormd. Het bestuur van deze stichting heeft met de huidige opzet de basis gelegd voor het voortbestaan van een bijzonder Huis.