Ga direct naar inhoud
Daar ga je van UIT
vandaag: donderdag 1 december 2022
Snel naar:

Privacyverklaring

UIT in Haarlemmermeer is onderdeel van Stichting Het Cultuurgebouw. Stichting Het Cultuurgebouw (bestaande uit de volgende instellingen Bibliotheek Haarlemmermeer, Schouwburg de Meerse, Poppodium Duycker en Pier K), gevestigd aan het raadhuisplein 3-9 te Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Raadhuisplein 3-9,
2132 TZ Hoofddorp
023 – 55 63 700
info@hetcultuurgebouw.nl
www.hetcultuurgebouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

UIT in Haarlemmermeer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld in een contactformulier op één van de websites. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer vast of mobiel
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetcultuurgebouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Cultuurgebouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze mailings.
– Je te kunnen bellen of e-mailen als je hebt gewonnen bij een actie.
– We analyseren jouw gedrag op deze website om daarmee deze website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Cultuurgebouw neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Cultuurgebouw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
UIT in Haarlemmermeer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen indien van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden
UIT in Haarlemmermeer verkoopt jouw gegevens niet aan derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
UIT in Haarlemmermeer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. UIT in Haarlemmermeer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen/.

Naast de cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren worden nog een aantal andere cookies gebruikt.

Social media buttons
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken, namelijk Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en Youtube. Deze buttons plaatsen cookies.
De buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. De UIT-redactie heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van deze (niet-Europese) netwerken om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Google Analytics
Via de Platformen wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. De UIT-website gebruikt deze dienst om te analyseren hoe bezoekers de Platformen gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De UIT-redactie hier geen invloed op.

Google Maps
De UIT-website kan ook gebruik maken van Google Maps. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. Zowel de informatie van Google Analytics als Google Maps wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. U kunt zich afmelden voor de Google Analytics-cookies via een browser add-on.

Video cookies
Op sommige pagina’s op de Platformen zijn YouTube en video’s geplaatst. Als je de video afspeelt, worden er door YouTube cookies geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetcultuurgebouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om het verzoek te doen met één van de bij ons bekende e-mailadres(sen) en o.v.v. van de betreffende instelling(en).

In geval wij twijfelen aan de identiteit van de aanvrager, vragen wij je om langs te komen met een geldig ID bewijs of een kopie van een geldig ID bewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Een handige app hiervoor is de kopieID app van de overheid. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het Cultuurgebouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Cultuurgebouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetcultuurgebouw.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze organisatie wijzigt, dienen we mogelijk ook onze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen de meeste recente verklaring o.v.v. de publicatiedatum publiceren.

Versie: 24 mei 2018